Anunt pentru ocuparea posturilor didactice prin concurs

Grădinița cu Program Prelungit ,,Iani’s Club’’ , cu sediul în Buftea, str. Intrarea Constructorului, nr. 1, județ Ilfov, tel. 0722811874 anunță organizarea concursului pentru ocuparea următoarelor posturi didactice/catedre vacante, prin asocierea unităților :